1 de març de 2012

EDUCAT1X1


Educat 1x1

El Projecte EduCAT 1x1 dóna noves dotacions a les aules, proporciona un ordinador portàtil a cada alumne i comprèn el desplegament exploratori dels llibres digitals. Constitueix com a tal una aportació més, destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències necessàries en la societat del coneixement. Aquest reportatge recull les experiències de l'alumnat i el professorat d'alguns centres on s'aplica el projecte.Origen, present i evolució  Conceptes Bàsics

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.


GARANTIA I AVARIES

AMPLIACIÓ DE GARANTIA
- Web de TOSHIBA
Per als ordinadors NB250 (els alumnes que van iniciar-se el curs 2010-2011) caldrà ampliar la garantia. Clicant a "Registro de servicios" i tenint seleccionat "Extensiones de garantia" cliqueu a "siguiente" i entrareu en un formulari que haureu d'omplir per extendre la garantia.
Recordeu que com indiquem més avall, catalana occidente té un servei especial també dedicat als ordinadors d'aula.
En qualsevol cas, i si teniu dubtes truqueu a TOSHIBA (902 122 121) i us informaran.


Garantia oficial del Toshiba NB500 (alumnes que han iniciat el projecte 1x1 el curs 2011-2012)
La garantia de l’ordinador és de tres anys. La bateria disposa d’un any de garantia. Cal tenir en compte que ja no es disposa d’assegurança pel trencament de la pantalla. En cas que es vulgui assegurar l’ordinador caldrà fer-ho individualment contractant-ho amb alguna empresa asseguradora. També es poden consultar les condicions de la pòlissa de la llar, en cas de tenir-ne, ja que en alguns casos cobreixen els ordinadors personals.
Recordem que la garantia no inclou desperfectes produïts per un mal ús de l'equip, solament avaries atribuïbles a l'equip.

Opcionalment les famílies poden contractar una assegurança sobre l'ordinador mitjançant CATALANA OCCIDENTE, que inclou desperfectes en la pantalla i robatoris de l'ordinador, aquesta assegurança té un preu de 35 € anuals i podeu accedir a la web on contractar-lo en:
(Atenció! Aquesta garantia correspon només als ordinadors NB250, és a dir, als alumnes del projecte 1x1 que van iniciar curs el 2010-2011)

Garantia oficial del Toshiba NB250

La garantia de l’ordinador és de dos anys. La bateria disposa d’un any de garantia. La pantalla, en cas de ruptura, disposa d’una assegurança el primer any, de tal manera que es canviaria per una de nova en cas de trencament (només un canvi per ordinador). 

Procediment a seguir en cas de tenir problemes amb l’ordinador: 

En cas d'avaria, les famílies abans de posar-se en contacte amb la línia de suport tècnic del fabricant (Toshiba), haurien de tractar de recuperar el PC amb el sistema de restauració que porta de fàbrica i que ens permet recuperar a voluntat tant el sistema operatiu Windows com el Linkat o tots dos alhora junt amb el disc de dades. 

Si així i tot, el nostre ordinador continua sense funcionar correctament, cal seguir aquest procediment: Trucar al número de telèfon 902 565 688 TOSHIBA (de dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h) i dir que es tracta d’un ordinador del projecte 1×1. És important dir-ho perquè les condicions de la garantia dels ordinadors 1×1 són millors que les dels “netbooks” dels canals de distribució habituals, de tal manera que, per segons quina avaria, podrien no fer-se’n càrrec si no els hem informat adequadament. 

Cal tenir a mà el número de sèrie, que trobareu a la part inferior de l’ordinador, en un adhesiu (un número que acaba amb la lletra K). 

Cal contestar les preguntes que ens facin i seguir totes les instruccions que ens vagin donant. Si no s’ha pogut arreglar i es tracta d’una avaria de l’ordinador ens proposaran dues opcions: 

  • Portar-lo al Servei Tècnic SAT de Barcelona. 
  • El vénen a recollir amb un missatger al domicili (el recullen en 2 o 3 dies hàbils) i cal posar-lo en una caixa amb un codi de reparació que indiquen ells. Un cop efectuada la reparació, el retornen al domicili.